Bod č.76.:

KŽP/2 - Žádost Svobody zvířat Plzeň, o.s., Sekce na ochranu koček, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Nový domov".

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:247 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX