Bod č.52.:

PROP/7 - Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko ORP č. 35153/11 ze dne 20. 4. 2011+ katastrální mapa)
Příloha č.2 (stanovisko ORP č. 35757/11 ze dne 20. 4. 2011+ katastrální mapa)
Příloha č.3 (stanovisko ORP č. 106357/11 ze dne 2. 8. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.4 (stanovisko ORP č. 123933/11ze dne 30. 8. 2011+ katastrální mapa)
Příloha č.5 (stanovisko ORP č. 98677/11 ze dne 10. 8. 2011+ katastrální mapa)
Příloha č.6 (stanovisko ORP č. 82442/11 ze dne 19. 9. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.7 (stanovisko ORP č. 161156/11 ze dne 21. 10. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.8 (stanovisko ORP č. 200309/10 ze dne 31. 1. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.9 (stanovisko ORP č. 23441a/11 ze dne 27. 6. 2011+ katastrální mapa)
Příloha č.10 (stanovisko ORP č. 87645/10 ze dne 10. 8. 2010 + katastrální mapa)
Příloha č.11 (stanovisko ORP č. 56962/11 ze dne 23. 5. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.12 (stanovisko ORP č. 124079/11 ze dne 24. 8. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.13 (stanovisko ORP č. 141062/10 ze dne 8. 10. 2010 + katastrální mapa)
Příloha č.14 (stanovisko ORP č. 123393/10 ze dne 6. 9. 2010 + katastrální mapa)
Příloha č.15 (stanovisko ORP č. 101727/10 ze dne 4. 8. 2010 + katastrální mapa)
Příloha č.16 (stanovisko ORP č. 199491/10 ze dne 10.1. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.17 (stanovisko ORP č. 142779/11 ze dne 5. 10. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.18 (stanovisko ORP č. 126942/10 ze dne 15. 9. 2010 + katastrální mapa)
Příloha č.19 (stanovisko ORP č. 177424/11 ze dne 21. 11. 2011 + katastrální mapa)
Příloha č.20 (usnesení ZMP č. 208 ze dne 8. 4. 2010)
Příloha č.21 (informativní zpráva)
Příloha č.22 (usnesení RMP č. 437/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:223 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX