Bod č.77.:

KŽP/3 - Žádost TJ Sokol Plzeň – Hradiště o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Úprava travnaté plochy u jezu v Hradišti".

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX