Bod č.79.:

KŽP/5 - Žádost MO Plzeň 9 - Malesice, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Zelené hřiště".

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:250 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX