Bod č.7.:

VNITŘ/1 - Rozpočt.opatření - přesun prostředků v rámci kapitál.výdajů a zařazení akce "Opravy podlah 1.NP sever.křídla radnice" na seznam investic

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jmenovitý seznam investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:179 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX