Bod č.95.:

KV/4 - Kontrola způsobu financování a výsledků reklamních kampaní v tisku organizovaných ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX