Bod č.80.:

KŽP/6 - Žádost 5. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Zahrada – prostor pro hru dětí"

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:251 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX