Bod č.35.:

MAJ/6 - Uzavření SOSB kupních na TDI a pozemky-spol.IKO stavby s.r.o. a 3 FO - „MATEŘSKÁ ŠKOLA–ČERNICE, Černice K Plzenci III – Objekt 4"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora + zákresy TDI a pozemků)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ + zákres)
Příloha č.3 (usnes. RMO Plzeň 8 )
Příloha č.4 (zápis z KNM z 27.3.2012)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.7 (turist. mapa)
Příloha č.8 (mapa města s vyznačením pozemků)
Příloha č.9 (usnes. RMP č. 522 z 12.4. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX