Bod č.59.:

PROP/14 - Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 3979/17, včetně pozemku parc. č. 3979/17, k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 46/2011)
Příloha č.4 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (mapa)
Příloha č.9 (KM)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 546/12 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:230 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX