Bod č.6.:

ÚKEP/2 - Tramvajová trať na Borská pole – odložení realizace projektu do příštího programového období EU 2014 - 2020

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX