Bod č.34.:

MAJ/5 - Uzavření smlouvy budoucí kupní mezi městem Plzní a panem Ing. Janem Krátkým - „Polyfunkční dům - Belánka“ v k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora + zákres)
Příloha č.2 (stan TÚ + zákres)
Příloha č.3 (usnesení MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 532 ze dne 24.4. 2008-nájemní smlouva)
Příloha č.5 (usnesení ZMP č. 565 z 10.11.2011-SOSB kupní)
Příloha č.6 (zápis z KNM 27.3.2012)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (turist. mapa)
Příloha č.10 (mapa města s vyznačením pozemků)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 521 ze dne 12.4. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:205 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX