Bod č.60.:

PROP/15 - Prodej garáže bez čp/če na pozemku parc. č. 3979/20, včetně pozemku parc. č. 3979/20, k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (doplnění st. ORP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 15/2011)
Příloha č.5 (vyjádření OZ Sylván)
Příloha č.6 (zápis z KNM) (*)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (mapa)
Příloha č.11 (KM)
Příloha č.12 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:231 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX