Bod č.33.:

MAJ/4 - Uzavření smluvních vztahů pro stavbu "Obchodní zóna Plzeň II - U Letiště"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost investora)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (stavební situace)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM ze dne 27.3.2012)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (modrá mapa)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 526 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX