Bod č.25.:

BEZP/1 - Obecně závazná vyhl. města Plzně o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Obecně závazná vyhláška)
Příloha č.2 (Usnesení orgánů MO 1-4 a10)
Příloha č.3 (Vyjádření MO 5 - 8 a 10)
Příloha č.4 (Dopis na MO Plzeň 3)
Příloha č.5 (Doporučení BEZP MMP)
Předloženo na stůl č.1 (nový návrh usnesení)
Předloženo na stůl č.2 (nová důvodová zpráva)
Předloženo na stůl č.3 (nová vyhláška)
Předloženo na stůl č.4 (nové usnesení orgánů MO 1 - 4 a 10 )
Předloženo na stůl č.5 (nová stanoviska MO)
Předloženo na stůl č.6 (nový dopis starosty MO Plzeň 3)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:196 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX