Bod č.74.:

OŠMT/2 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - úpravy výše dotací)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:245 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX