Bod č.37.:

MAJ/8 - Směna nemovitostí pro stavbu "Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni" - Jiří Paukner

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o směnu)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (stanovisko ÚMO Plzeň 2)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3 č.429)
Příloha č.6 (zápis z jednání KNM ze dne 27. 3. 2012)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (mapy - 1898/1 v k.ú. Plzeň)
Příloha č.9 (modrá mapa - 1898/1 v k. ú. Plzeň)
Příloha č.10 (mapy parc. č. 1008/5 v k. ú. Valcha)
Příloha č.11 (geometrický plán)
Příloha č.12 (modrá mapa - 1008/5 v k. ú. Valcha)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 527 ze dne 12. 4. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:208 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX