Bod č.85.:

OSI+ŘEÚ/1 - Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2011

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2011)
Příloha č.1 (Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX