Bod č.61.:

PROP/16 - Prodej části pozemku parc. č. 11610/166, o výměře 47 m2 z celkové výměry 962 m2, k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP+zákres)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 13/2011)
Příloha č.4 (odvolání žadatelů)
Příloha č.5 (reakce žadatelů na RMP)
Příloha č.6 (zápis z KNM ze dne 5. 5. 2011 a ze dne 21. 10. 2011)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (mapa)
Příloha č.11 (GP)
Příloha č.12 (KM)
Příloha č.13 (usnesení RMP č. 1516/2011) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:232 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX