Bod č.84.:

OSI/2 - Kvalita pitné vody na území města Plzně

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Kvalita pitné vody na území města Plzně)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX