Bod č.46.:

PROP/1 - Prodej bytu č. 9 na adrese v Plzni, Tachovská 67 - II. vlna, 2. nabídka ve 3 měsících

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost nájemce )
Příloha č.2 (KNM RMP ze dne 27. 10. 2005) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 14 ze dne 29. 1. 2004)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 429 ze dne 29. 3. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:217 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX