Bod č.13.:

FIN/3 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání řádné VH) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Pozvánka na ŘVH)
Příloha č.3 (Výroční zpráva za rok 2011)
Příloha č.4 (Zpráva auditora vč. účetní závěrky)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích)
Příloha č.6 (Dodatek č. 26 ke Smlouvě)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č.500 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:185 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX