Bod č.24.:

OSI/3 - odůvodnění veřejné zakázky - Stadion Štruncovy sady: atletika + tribuny – II. etapa atletického stadionu Skvrňany

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (odůvodnění veřejné zakázky - Stadion Štruncovy sady: atletika + tribuny – II. etapa atletického stadionu Skvrňany) (*)
Příloha č.2 (harmonogram průběhu výběrového řízení II. etapy atletického stadionu)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 93 ze dne 16. 2. 2012)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 514 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:195 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX