Bod č.14.:

FIN/4 - Uzavření dohody o narovnání s NEVEG TRADING LIMITED

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o narovnání) (*)
Příloha č.2 (Související usnesení orgánů města)
Příloha č.3 (Usnesení VH PT, a.s. ze dne 26. 9. 2005)
Příloha č.4 (Usnesení Finančního výboru ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX