Bod č.87.:

NámH/2 - Slavnosti svobody 2012

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Program SLSV pro veřejnost)
Příloha č.2 (Program SLSV pro veterány)
Příloha č.3 (Program SLSV pro VIP hosty)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX