Bod č.28.:

KPPK/1 - Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.5
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 1/12 ze dne 21.3.2012)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 570 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:199 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX