Bod č.29.:

KPPK/2 - Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality.

(předkladatel:radní Houdek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.15
Důvodová zpráva č.16
Důvodová zpráva č.17
Důvodová zpráva č.18
Důvodová zpráva č.19
Důvodová zpráva č.20
Důvodová zpráva č.21
Důvodová zpráva č.23
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 2/12 ze dne 21.3.2012)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 571 ze dne 12. 4. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:200 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX