Bod č.9.:

NámZ+NámS/1 - Realizace veř. zakázky „Vybudování nové dopravní základny pro PMDP a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel MHD ..."

(předkladatel:nám. Zrzavecký, nám. Šimák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Výsledky výběrového řízení Projektu) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (Usnesení představenstva PMDP)
Příloha č.4 (Aktualizovaný rozpočtový výhled bez vlivu Projektu)
Příloha č.5 (Stanovisko odborných útvarů města k dopadu realizace Projektu)
Příloha č.6 (Stanovisko MF ČR)
Příloha č.7 (Stanovisko MD ČR)
Příloha č.8 (Prohlášení dodavatele ze dne 11.4.2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (Strategie PMDP-prezentace)
Příloha č.10 (Priority rozvoje PMDP)
Příloha č.11 (Strategie PMDP-manažerské shrnutí)
Příloha č.12 (Přehled dříve projednávaných koncepcí)
Příloha č.13 (Přehled projednávaných usnesení ve věci Projektu)
Příloha č.14 (Usnesení RMP č. 590 ze dne 17.4.2012)
Příloha č.16 (Usnesení Finančního výboru ZMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:181 rok:2012

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX