Bod č.96.:

NámH/1 - Plzeň 2015 o.p.s.-Projekt EHMK 2015

(předkladatel:Nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX