Bod č.97.:

MO4/1 - Schválení dalšího postupu MAO versus MO Plzeň 4

(předkladatel:Bc. Chalupný)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 26.4.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX