Bod č.48.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. 5. 2012

(předkladatel:pí Dolejšová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX