Bod č.4.:

RA/1 - Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis od Nadačního fondu)
Příloha č.2 (Návrh smlouvy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:259 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX