Bod č.13.:

FIN/3 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt Přírodní park Božkovský ostrov – údržba rekreačního prostoru

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Smlouva o poskytnutí podpory)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 302 z 17.6.2010)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:267 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX