Bod č.41.:

ORG/2 - Poděkování Mons. Radkovského za finanční dotaci na vybudování Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Frant. klášteře v Plzni

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX