Bod č.39.:

FIN/2 - Přehled provedených rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2012

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.2 (Přehled rozpočtových opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX