Bod č.15.:

MAJ/1 - Projednání žádosti o výkup nemovitostí v k.ú. Božkov do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výkup, vyjádření žadatelky) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 2) (*)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (list vlastnictví)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 19. 4. 2012)
Příloha č.6 (fotografie)
Příloha č.7 (územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.8 (rozsah trvalého záboru pro stavbu „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň 2 – Božkov“)
Příloha č.9 (modrá mapa)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 618 ze dne 3. 5. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:269 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX