Bod č.18.:

MAJ/4 - Směna pozemků mezi městem Plzeň a ČR, právo hospodaření Povodí Vltavy, s.p. včetně uzavření smlouvy o zřízení VB a SOSB VB

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Záznam z jednání se s.p. Povodí Vltavy)
Příloha č.2 (Vyjádření ke změně rozsahu směny)
Příloha č.3 (Sdělení s.p. Povodí Vltavy k vyjmutí pozemku)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ + OSI)
Příloha č.5 (Usnesení komise RMO Plzeň 2)
Příloha č.6 (Usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.7 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.8 (Usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.9 (Zápis z KNM RMP ze dne 8. 9. 2011)
Příloha č.10 (Zápis z KNM RMP ze dne 27. 3. 2012)
Příloha č.11 (Situace dle etapy II. akce Plzeň - Lobzy Povodňový park)
Příloha č.12 (Fotodokumentace)
Příloha č.13 (Snímky z kat. mapy směňovaných pozemků - ÚP)
Příloha č.14 (Snímky z kat. mapy směňovaných pozemků - letecké snímky)
Příloha č.15 (Snímky z kat. mapy směňovaných pozemků - or. tur. mapy)
Příloha č.16 (Geometrické plány)
Příloha č.17 (Modré mapy se zákresem pozemků)
Příloha č.18 (Usnesení RMP )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:272 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX