Bod č.26.:

EVID/2 - Darování movitého majetku využívaného v objektu Domova pro seniory sv. Jiří, Mohylová 92, čp. 1442 na p. č. 422/75, 422/77 k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.2 (žádost o darování společnosti Dům s pečovatelskou službou Vlašťovka)
Příloha č.3 (inventární seznam movitých věcí pro společnost Dům s pečovatelskou službou Vlašťovka)
Příloha č.4 (inventární seznam movitých věcí Městské charity Plzeň)
Příloha č.5 (zápis z jednání KNM RMP ze dne 19.4.2012)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 633 ze dne 3.5.2012)
Příloha č.11 (žádost o vyřazení Městské charity Plzeň)
Příloha č.12 (žádost o darování Městské charity Plzeň)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:280 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX