Bod č.45.:

ŘÚSO+ŘTÚ/1 - Odhad nákladů na provoz budovy nového divadla

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Průkaz energ. náročnosti)
Příloha č.2 (Odhad nákladů-energie)
Příloha č.3 (Odhad nákladů-ost.provozní)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX