Bod č.17.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 12064, k.ú.Plzeň, z vlast. ČR - SS Jeneč, státní podnik v likvidaci, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení SS Jeneč)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň1)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (zápis z KNM RMP)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 529/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:271 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX