Bod č.43.:

ORG/4 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - duben 2012

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Plzeň - město)
Příloha č.1 (Plzeňský kraj)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX