Bod č.21.:

PROP/3 - Zrušení usnesení ZMP č. 157/2007 a č. 278/2009

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis žadatele)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 230/2007) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 157/2007) (*)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 649/2009)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 278/2009)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapa - územní plán)
Příloha č.8 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 623/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:275 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX