Bod č.24.:

PROP/6 - Prodej pozemku p.č. 124/5, k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost vč. doplnění)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P2)
Příloha č.4 (Zápis z KNM RMP )
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapa - územní plán)
Příloha č.7 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.9 (Geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.11 (Usnesení RMP č. 626/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:278 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX