Bod č.23.:

PROP/5 - Prodej pozemku p.č. 12696/3 k.ú. Plzeň vlastníkům jednotek v domě č.p.1598, Dělnická 9

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP )
Příloha č.3 (usn. RMO P1 č. 304/10)
Příloha č.4 (zápis KNM 12.1.12) (*)
Příloha č.5 (usn. RMP č. 254/12, ZMP č. 135/12)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 625/12)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:277 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX