Bod č.20.:

PROP/2 - Nakládání s pozemkem parc. č. 2003/3, k. ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP ze dne 31. 1. 2012)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP ze dne 6. 4. 2012)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 11/12)
Příloha č.5 (zápis z KNM ze dne 19. 4. 2012)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (mapa modrá se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 622 ze dne 3. 5. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:274 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX