Bod č.19.:

PROP/1 - Prodej bytu č. 9 na adrese v Plzni, Lukavická 11 - II. vlna, 2. nabídka ve 3 měsících

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost nájemců )
Příloha č.2 (KNM RMP ze dne 27. 10. 2005) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 308 ze dne 17. 6. 2004)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 619 ze dne 3. 5. 2012) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:273 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX