Bod č.11.:

ŘEÚ/1 - Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2011

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Závěrečný účet města za rok 2011)
Důvodová zpráva (Závěrečný účet města za rok 2011)
Příloha č.1 (Závěrečný účet města za rok 2011)
Příloha č.2 (Rozpočtové opatření – operace finančního vypořádání)
Příloha č.3 (Rozpis použití investičních fondů PO v roce 2011)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 182 ze dne 26.4.2012)
Příloha č.5 (Příloha č. 1 k usn. ZMP č. 182 ze dne 26.4.2012 )
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 610 ze dne 3.5.2012)
Příloha č.7 (Usnesení FV ZMP 4/2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:257 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX