Bod č.31.:

KŽP/1 - Žádost 63. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí fin. příspěvku z FŽP MP na projekt „Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:285 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX