Bod č.32.:

KŽP/2 - Žádost 25. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Živá voda“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:286 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX