Bod č.33.:

KŽP/3 - Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce parku v ulici Na Okraji v Plzni-Skvrňanech“.

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:287 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX