Bod č.14.:

FIN/4 - Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář jednání ŘVH)
Příloha č.2 (Pozvánka)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti společnosti)
Příloha č.4 (Účetní závěrka a zpráva auditora)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady)
Příloha č.7 (Návrh na vypořádání HV)
Příloha č.8 (Rezignace M. Boušíka)
Příloha č.9 (Související usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2012

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2012

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX